GDPR

Som medlem hos Crossfit Växjö godkänner du nedan.

 

I maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Förordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). GDPR införs samtidigt i EU den 25 maj. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig. För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig hanterar vi dina personuppgifter. Läs nedan vilka uppgifter vi sparar om dig och hur länge. Klicka i rutan och bekräfta att du har tagit del av denna information.

Vilken data sparas?

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:

 Namn

 Adress

 Personnummer

 Bild

 Grupptillhörighet

 Medlemskap

 

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:

 Kortuppgifter

 Bankkontouppgifter

 Personnummer

 Faktura-uppgifter, namn och adress

 E-post

 

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:

 E-post

 Telefonnummer

 Grupptillhörighet

 

Vilken data sparas?

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:
Namn
Adress
Personnummer
Bild
Grupptillhörighet
Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:
Kortuppgifter
Bankkontouppgifter
Personnummer
Faktura-uppgifter, namn och adress
E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:
E-post
Telefonnummer
Grupptillhörighet

För vår och er egen statistik hanteras följande:
Pass- och aktivitetshistorik
Incheckningshistorik
Kön
Köphistorik
Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:
Köphistorik
Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.
Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?
Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

För vår och er egen statistik hanteras följande:

 Pass- och aktivitetshistorik

 Incheckningshistorik

 Kön

 Köphistorik

 Medlemskapshistorik

 

I bokföringssyfte hanterar vi följande:

 Köphistorik

 Missade betalningar

 

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.

Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.