Onsdag 20 december 2017

WoD#1

2-2-2-4 Turkish Getups @ 40-60-70-80% 1RM

WoD#2

Fight Gone Bad

Three rounds of:

1 min Wall Ball
1 min Sumo Deadlift High-Pull (Rx 35/25 kg)
1 min Box Jump (Rx 50 cm)
1 min Push Press (Rx 35/25 kg)
1 min Row Calories
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep förutom i rodd där poäng ges för kalorier. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Nybörjarpass

WoD#1

2-2-2-2 Turkish Getups @ Low to Medium weights (Kettlebell)

WoD#2

Three rounds of:

1 min Wall Balls (4-6kg)
1 min Box Jump (30-45cm)
1 min Push Press (10-30 kg)
1 min Row Calories
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep förutom i rodd där poäng ges för kalorier. Klockan stannas inte mellan stationerna.