Fredag 6 april 2018

Team WoD

Team of two!

A. UGOIGO: Share
30 hspu
60 barfacing burpees
90 hang clean (Rx 50/35 kg)
120 front rack lunges
90 hang clean
60 barfacing burpees
30 hspu
Then in time remaining:

B. Amrap:
Pers 1. Run 200m
Pers 2. Max Cindy
Man kör samtidigt och byter när den andra kommer in från löpningen och då fortsätter man där den andra slutade.

Total Time cap 40min.

Seniorpass

Tabatas (4 minutes each)

  1. Pushups
  2. Row for Calories
  3. Airsquats
  4. KB Swings
  5. Box Jumps or Step Ups
    Rest 2 minutes between each Tabata