Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Turkish Get-ups

I startpositionen av en Turkish Get-up ligger man på rygg och håller en kettlebell i ena handen på rak arm över bröstet. I slutpositionen står man fullt upprätt och håller sin kettlebell på rak arm över huvudet. Övningen kräver mycket fokus, teknik och bålstyrka. Genom hela övningen måste axeln vara aktiv och armen fullt sträckt vertikalt. Hela tiden måste man också hålla blicken på vikten. Det finns olika tekniker för att göra en Turkish Get-up, men den vanligaste är att man börjar med att sätta i fotsulan i marken på samma sida som man håller vikten. Man för sedan på andra sidan ut handen ca 45 grader från kroppen och vrider över kroppen mot den handen. Med armbågen i marken sätter man sig upp tills man kan stödja sig på handen. Därefter lyfter man höften och för knät under vikten så att man hamnar i bottenläget av ett utfallssteg. Sedan reser man sig. Övningen görs därefter baklänges tillbaka till startpostitionen. När man tar vikten från marken till startpositionen bör man använda 2 händer för att undvika skada i rotatorcuffen.