Torsdag 29 augusti 2013

2-2-2-2-2 Power Clean

Fight Gone Bad

Three rounds of:

1 min Wall Ball (9/6 kg, 3 m)
1 min Sumo Deadlift High-Pull (35/25 kg)
1 min Box Jump (50 cm)
1 min Push Press (35/25 kg)
1 min Row
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep förutom i rodd där poäng ges för kalorier. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!