Torsdag 28 september 2017

WOD#1
5-3-1-1-1 Weighted Pullups @ 
20-40-60-80-100% (Find your 1RM)
OR
4 Sets of 5 Slow "Negative" Pullups 

Rest 60-90s between Sets

WOD#2: Fight Gone Bad

Three rounds of:

1 min Wall Ball (9/6 kg, 3 m)
1 min Sumo Deadlift High-Pull (35/25 kg)
1 min Box Jump (50 cm)
1 min Pushpress (35/25kg)
1 min Row
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep förutom i rodd/bike där poäng ges för kalorier. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Nybörjarpass

WOD#1
4 Sets of 5 Slow "Negative" Pullups 

Rest 60-90s between Sets

WOD#2:

Three rounds of:

1 min Wall Ball (4-6 kg)
1 min Box Jump (30-45 cm)
1 min Pushpress (10-30kg)
1 min Row
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep förutom i rodd/bike där poäng ges för kalorier. Klockan stannas inte mellan stationerna.