Torsdag 18 juli 2013

Resistance Sprints

Three rounds of:

1 min Sumo Deadlift High Pulls (24/16kg)
1 min Pushpress (35/25kg)
1 min Air Squats
1 min Situps
1 min Box Jumpovers (60/45cm)
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.