Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Toes-to-bar

I toes-to-bar är utgångsläget hängande i räcke med sträckta armar. Fötterna ska sedan dras upp tills de vidrör stången samtidigt och innanför händerna. De ska sedan återföras tills armar och höft nått full sträckning och fötterna kommit ner bakom räcket. För att göra dem så snabbt och effektivt som möjligt ska man gå rakt upp, rakt ner. För att orka fler reps när man är trött kan man använda kipping.