Tisdag 30 oktober 2012

Skills: Back Squat/Deadlift/Shoulder Press

Back Squat 1RM
Deadlift 1RM
Shoulder Press 1RM

Lägg ihop resultaten för total vikt.

Tre försök på resp övning kan göras

Compare with 21 september 2012

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!