Tisdag 22 januari 2013

Skills: Back Squat/Deadlift/Shoulder Press

Tabata Burpees

Back Squat 1RM
Deadlift 1RM
Shoulder Press 1RM

Lägg ihop resultaten för total vikt.

Tre försök på resp övning kan göras

Jämför med with 30 october 2012

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!