Tisdag 10 september 2013

3-3-3 Deadlift @ 70-80-90% 1RM

Three rounds of:

1 min Walking Lunge Steps
1 min Kettle Bell Swings (24/16 kg)
1 min Broad Jumps (180/150 cm)
1 min Push Press (35/25 kg)
1 min Knees2Elbows
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!