Benchmark WODs

I CrossFit strävar vi efter maximal variation. Det ena passet är inte det andra likt. Vi har dock några "benchmarks" som återkommer med jämna mellanrum så att vi kan mäta de framsteg vi gör. Här kan du se några av de vanligaste.

Välj Benchmark WOD:

The Chief

5 rounds of:

AMRAP in 3 min of:
3 power cleans (60/40 kg)
6 push-ups
9 air squats

Rest 1 min between each 3 min round.