Söndag 30 juni 2013

3-3-3 Clean & Jerks @ 70%-80%-90% 1RM

Three rounds of:

1 min Jumping Pullups
1 min KB Swings (16/12 kg)
1 min Jumping Airsquats
1 min Push Press (30/20 kg)
1 min 5m Shuttle Runs
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!