Söndag 18 augusti 2013

5-3-1 Back Squat @ 75%-85%-95% 1RM

Medium

Three rounds of:

1 min Box Jumps (60/45cm)
1 min Sumo Deadlift Highpull (35/25kg)
1 min KB Push Press (16/12 kg)
1 min GHD Situps
1 min Cleans (35/25 kg)
1 min Rest 

Advanced

Three rounds of:

1 min Burpees
1 min Snatch (35/25 kg)
1 min Box Jumps (60/50cm)
1 min Thrusters (35/25 kg)
1 min Chest2Bar Pullups
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!