Söndag 17 februari 2013

Lift/Strength:

3 Sets
5 x Back Squats @ 60% 1RM
Rest 30s
5 x Box Jumps (75/60cm)
Rest 2-3 minutes between Sets 

Tabata This

Air squats 8x (20s work + 10s rest)

1 min rest

Pull-ups 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Push-ups 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

BF Sit-ups 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Sumo Deadlift High Pull (35/25kg) 8x (20s work + 10s rest)

Addera antalet reps från sämsta varvet på resp övning för att få en summa.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!