Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Shoulder Press

En shoulder press (eller militärpress) inleds med stången vilande på axlarna framför huvudet och avslutas med stången på fullt sträckta armar över huvudet och rakt ovanför hälarna. I slutpostitionen ska armbågar, axlar, höfter och knän vara fullt sträckta. I en shoulder press är ingen dip tillåten. Knäna ska vara sträckta under hela rörelsen. Viktigt är att tänka på att spänna magen.