Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Rope Climb

I rope climb gäller ingen annan regel än att man ska klättra upp och vidröra en markering på en viss höjd. För att det ska bli effektivt börjar man med att dra upp knäna mot bröstet och låser sedan repet med fötterna, vilket kan göras med antingen S eller J wrap. Man knäböjer sig sedan upp genom att trycka repet bort ifrån kroppen. Man kan därefter ta tag i repet högre upp med händerna och sedan börja om. Arbetet görs alltså med höft och ben - inte genom att dra med rygg och armar.