Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Ring Dips

I det övre läget i en ring dip ska armarna vara fullt sträckta. I det nedre läget måste axlarna komma nedanför armbågarna. I kipping ring dips drar man i det nedre läget upp knäna mot bröstet för att få momentum precis innan man börjar pressa sig upp. Viktigt är att hålla armarna så nära kroppen som möjligt.