Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Push-ups

I en push-up ska kroppen hållas rak som en planka. I övre läget ska armarna vara fullt sträckta. I nedre läget ska bröstet vidröra marken. Man får inte åla sig upp med höften kvar i marken. I variationen "hand-release push-up" låter man händerna i det nedre läget snabbt lätta från marken, vilket då inte bara kräver att bröstet vidrör marken utan att man kommer ner i liggande.