Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Pull-ups

I nedre läget av en pull-up ska armarna vara fullt sträckta. I det övre läget ska hakan ha passerat stångens höjd ifall det är en standard chin-to-bar pull-up. Är det däremot en chest-to-bar pull-up så ska bröstet (nedanför nyckelbenen) vidröra stången. Man kan greppa stången hur man vill - med standard grepp, omvänt grepp eller mixat grepp. Om inget annat anges kan man också använda gymnastics kipping, butterfly kipping eller strikt teknik. Kipping tillåter oss att göra fler repetitioner, men det ställer också högre krav på styrka i höft, bål och axlar - och högre krav på teknik och koordination. Andra varianter av pull-ups är weighted pull-ups och L-pull-ups (där benen hålls i 90 grader ut från kroppen).