Onsdag 7 augusti 2013

5-5-5 Weighted Pullups @ 50%-60%-70% 1RM

Three rounds of:

1 min Box Jumps (60/45cm)
1 min KB Swings (24/16 kg)
1 min Knees to Elbows
1 min Push Press (35/25 kg)
1 min 7m Shuttle Runs
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!