Onsdag 14 november 2012

Skills: Turkish Getups/Nutrition

20 min AMRAP
4 Turkish Getups (24/16kg) 
6 Burpees
8 Pullups 
10 Goblet Squats (24/16kg)

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!