Onsdag 12 december 2012

Skills: Back Extensions/Hip Extensions

Tabata This

Wall Balls (8/6kg) 8x (20s work + 10s rest)

1 min rest

Ring Rows 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Double Unders 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Hip Extensions 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Kettlebell Swings (24/16kg) 8x (20s work + 10s rest)

Addera antalet reps från sämsta varvet på resp övning för att få en summa.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!