Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

One-legged Squats (pistols)

Pistol squats görs på 1 ben. Den vilande foten får aldrig vidröra marken och ska befinna sig framför den aktiva foten under hela rörelsen. Det är tillåtet att hålla den vilande foten med en hand om man tycker det underlättar för balansen. För det aktiva benet gäller samma movement standard som för en air squat, dvs i nedre läget ska höftvecket passera knähöjd. I det övre läget ska höft och knä nå full sträckning. Pistol squats ska alterneras så att man växlar ben mellan varje repetition.