Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Muscle-ups

En muscle-up (på svenska kallat jättehäv) görs vanligen i ringar, men kan också göras på räcke. I det nedre läget är utgångspositionen hängande med armarna fullt sträckta och fötterna ovan mark. I det övre läget ska armarna vara fullt sträckta med bröstkorgen ovanför ringarna / räcket. Muscle-ups kan göras med eller utan false grip och antingen strikt eller kipping. En förutsättning för att klara muscle-ups är att ha bra chest-to-bar pull-ups och djupa dips.