Benchmark WODs

I CrossFit strävar vi efter maximal variation. Det ena passet är inte det andra likt. Vi har dock några "benchmarks" som återkommer med jämna mellanrum så att vi kan mäta de framsteg vi gör. Här kan du se några av de vanligaste.

Välj Benchmark WOD:

Murph

1 mile Run (1600 m)
100 Pull-ups
200 Push-ups
300 Squats
1 mile Run (1600 m)