Måndag 9 oktober 2017

WoD #1:
3-3-3-3-3  Hang Snatch @ 40-50-60-70-80% 1RM
Rest 60-90 seconds between sets (longer as they get heavier)

WoD#2

Tabatas

Double Unders or Single Unders 8x (20s work + 10s rest)

1 min rest

Power Cleans @  50% 1RM x (20s work + 10s rest)

1 min rest

Push ups 8x (20s work + 10s rest)

1 min rest

Toes to Bars or V Ups 8x (20s work + 10s rest)

Addera antalet reps från sämsta varvet på resp övning för att få en summa

Nybörjarpass

WoD#1

Hang Snatch Teknik 15 minutes

WoD#2

Tabatas

Double Unders or Single Unders 8x (20s work + 10s rest)

1 min rest

Push ups 8x (20s work + 10s rest)

1 min rest

V Ups 8x (20s work + 10s rest)

Addera antalet reps från sämsta varvet på resp övning för att få en summa