Måndag 23 september 2013

3-3-3 Weighted Pullups @ 40-60-80% 1RM

Three rounds of:

1 min Wall Balls (9/6kg)
1 min Kettle Bell Swings (24/16 kg)
1 min Box Jumps (45/30 cm)
1 min Hand Release Push ups with clap
1 min 7m Shuttle Runs
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!