Måndag 14 october 2013

5-3-1 Weighted Dips @ 60-80-100% 1RM

Three rounds of:

1 min Wall Balls (9/6kg)
1 min Russian Kettle Bell Swings (24/16 kg)
1 min Jumping Airsquats
1 min GHD Benchpress (17/10kg)
1 min Sumo Deadlift Highpull (35/25kg)
1 min Rest

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan