Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Lunge

Lunge eller walking lunge är vad som på svenska kallas utfallssteg. I det nedre läget ska det främre benet ha hälen i marken och knät rakt ovanför hälen samtidigt som det bakre benets knä når marken. I det övre läget ska båda benen och höften vara sträckta. Därefter skiftas ben så att man kör varannan gång med höger ben fram och varannan gång med vänster ben fram. Viktigt att tänka på är att hålla ryggen vetikalt upprätt genom hela rörelsen med framskjutet bröst. Övningen kan göras i variant som overhead lunge, alltså med en skivstång, viktskiva eller annan typ av vikt på raka armar över huvudet.