Lördag 20 oktober 2012

Skills: kipping ring dips

Max reps of: strict pullups

WOD:

10 kettlebell swings (24/16 kg)
2 burpee box jump-overs (60/50 cm)
10 ring dips

9 kettlebell swings (24/16 kg)
2 burpee box jump-overs (60/50 cm)
9 ring dips

8 kettlebell swings (24/16 kg)
2 burpee box jump-overs (60/50 cm)
8 ring dips

[...]

1 kettlebell swing (24/16 kg)
2 burpee box jump-overs (60/50 cm)
1 ring dip

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!