Lördag 1 december 2012

Skills: single-arm snatch

3-3-3 weighted pullups

4 rounds of:

1 min woman makers (25/15kg dumbbell)
1 min evil wheel
1 min OH walking lunges (20/15kg plate)
1 min clusters (40/30kg)
1 min pullups
1 min rest

Woman maker = pushup med ena handen på hanteln, följt av en single-arm snatch + en single-arm push press. 

Evil wheel = ab wheel / ab roller

Cluster = ground to overhead genom en squat clean thruster