Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Handstand Push-ups (HSPU)

Handstand Push-ups (HSPU) utgår från handstående med fullt sträckta armar och hälarna mot väggen. Armarna ska sedan böjas tills huvudet vidrör marken för att sedan åter sträckas ut fullt med hälarna kvar mot väggen under kontroll. Vanligen har man händerna ca 45 cm ut från väggen. Hur brett man får hålla händerna kan variera, men på The Games har 34" (86 cm) gällt. Viktigt är att spänna magen och baken för att få en neutral hållning och undvika översträckning. Armbågarna bör böjas framför kroppen precis som i shoulder press och inte ut åt sidorna. Med kipping blir det lite lättare belastning och det kan vara att föredra vid många reps.