Fredag 5 juli 2013

3-3-3 Shoulder Press @ 70%-80%-90% 1RM

Three rounds of:

1 min Sumo Deadlift High Pulls (35/25kg)
1 min 5m Shuttle Runs
1 min Goblet Squats (24/16kg)
1 min GHD Bench Press (20/15 kg)
1 min Box Jumps (60/45cm)
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!