Fredag 30 november 2012

Skills: Deadlift

For 20 min on the minute:

Odd min:
5 Deadlifts (100/70kg)
AMRAP Push ups on Bar

Even min:
1 Turkish Get Up
AMRAP goblet squats (24/16kg)

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!