Fredag 26 oktober 2012

Skills: L Pullups

4 rounds for time of:
30m Bear Crawl
25 Wallballs (8/6kg)
20 Ring Dips
15 Goblet Squats (24/16kg)
10 L Pullups

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!