Fredag 24 maj 2013

Lift/Strength: 5-3-1 Back Squat @ 75%-85%-95% of 1RM

Tabatas

KB Swings (24/16kg) 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

7m Shuttle Sprints 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Back Extensions 8x (20s work + 10s rest)
1 min rest

Ring Dips 8x (20s work + 10s rest)

Addera antalet reps från sämsta varvet på resp övning för att få en summa