Fredag 23 augusti 2013

2-2-2 Turkish Getups@ 60%-80%-100% 1RM 

WoD#1

8 Rounds of:

30 seconds Situps
30 seconds Box Jumps (60/45cm)
30 seconds Wallballs (9/6kg)
30 seconds Rest

Poäng ges för varje rep. Klockan stannas inte mellan stationerna.

WoD#2: Planka - Max Tid

Posta gärna era resultat som kommentar nedan!