Benchmark WODs

I CrossFit strävar vi efter maximal variation. Det ena passet är inte det andra likt. Vi har dock några "benchmarks" som återkommer med jämna mellanrum så att vi kan mäta de framsteg vi gör. Här kan du se några av de vanligaste.

Välj Benchmark WOD:

Filthy Fifty

For time:

50 Box jumps (60/50cm)
50 Jumping pull-ups
50 Kettlebell swings (16/12 kg)
50 steps Walking Lunge
50 Knees to elbows
50 Push press (20/15 kg)
50 Back extensions
50 Wall ball shots (9/6kg)
50 Burpees
50 Double unders