Benchmark WODs

I CrossFit strävar vi efter maximal variation. Det ena passet är inte det andra likt. Vi har dock några "benchmarks" som återkommer med jämna mellanrum så att vi kan mäta de framsteg vi gör. Här kan du se några av de vanligaste.

Välj Benchmark WOD:

Fight Gone Bad

Three rounds of:

1 min Wall Ball (9/6 kg, 3 m)
1 min Sumo Deadlift High-Pull (35/25 kg)
1 min Box Jump (50 cm)
1 min Push Press (35/25 kg)
1 min Row
1 min Rest 

Poäng ges för varje rep förutom i rodd där poäng ges för kalorier. Klockan stannas inte mellan stationerna. Fight Gone Bad kan också köras i 5 varv istället för 3.