Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Double-unders

I double-unders ska hopprepet passera under fötterna två gånger i varje hopp. Det handlar inte så mycket om att hoppa högt som det handlar om att få upp bra fart i handlederna.