Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Cleans

Cleans är vad som på svenska kallas frivändningar. I det nedre läget börjar vi antingen med stången från marken eller hängande från knähöjd, sk hang cleans. I det övre läget ska stången landa på axlarna med armbågarna tydligt framför stången och höft och knän ska ha nått full sträckning. Cleans kan göras antingen som power cleans eller som squat cleans. I det senare fallet behöver man inte dra stången lika högt, eftersom man drar sig själv djupare under stången och möter den i ett knäböj. Har man inte tekniken för detta så är det på tävling tillåtet att göra en power clean följd av en front squat. Squat cleans lämpar sig bäst för få tunga repetitioner, medan power cleans lämpar sig bättre för många lättare repetitioner. Det är många moment att öva på i tekniken för bra cleans och det finns också olika skolor kring hur man ska lyfta.