Benchmark WODs

I CrossFit strävar vi efter maximal variation. Det ena passet är inte det andra likt. Vi har dock några "benchmarks" som återkommer med jämna mellanrum så att vi kan mäta de framsteg vi gör. Här kan du se några av de vanligaste.

Välj Benchmark WOD:

Cindy

As many rounds as possible in 20 min of:

5 Pull-ups
10 Push-ups
15 Air Squats