Övningar

I CrossFit har vi ett mycket stort antal övningar vi varierar mellan. Här kommer vi att beskiva några av de vanligaste övningarna.

Välj övning:

Back Extensions

Back extensions (ryggresningar) görs i GHD-stol, roman chair eller liknande egen konstruktion. Det är viktigt att ställa in utrustningen rätt så att det passar var och en. Det som avses med back extensions i många WODs är egentligen hip extensions om man ska vara noggrann med benämningarna. Handlar det om ett större antal reps är det alltid hip extensions man bör göra. En hip extension görs med statisk rygg ("planka") och dynamisk höft.  En back extension görs däremot rullande med dynamisk rygg och statisk höft. Det finns också en hybridvariant kallad hip+back extension där vi rullar ner, sträcker ut ryggen i det nedre läget och sedan rullar upp ryggen igen. I det övre läget är det viktigt i alla dessa varianter att inte översträcka ryggen.